Kontakt

David Bornudd,

Ordförande

davidpunktbornudd@gmail.com

076-111 42 60

Todd Malander,

Vice ordförande

toddmalander@gmail.com

Erik Antti,

Sekreterare

erik_antti@hotmail.com

Annie Lindmark,

Styrelseledamot

annielindmark1017@gmail.com

Tomas Rosenkvist, Styrelseledamot

rosenkvisttomas@gmail.com

Sara Ryttberg,

Styrelseledamot

sararyttberg@gmail.com

Erik Englund,

Styrelseledamot

erik.englund@boardie.se

Tobias Graaf,

Styrelseledamot

tobias.graaf@gmail.com

​Viktiga länkar

​Välkommen till Svenska Uppfinnareföreningen UNG!

Syftet med vår förening är att främja innovationsklimatet och i synnerhet varje ung persons möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Verksamheten står på ideell grund, är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Svenska Uppfinnareföreningen grundades redan 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Detta är världens äldsta uppfinnarförening.

Vår förening grundades år 2018 och ingår i ett nätverk av cirka 30 uppfinnarföreningar i Sverige. Hos oss möter och stödjer uppfinnare och småföretagare varandra med kompetenslyft. Som medlem kan du få hjälp att förverkliga dina idéer och hjälp med olika instanser. Du får genom övriga medlemmar tillgång till rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.

Som medlem bjuds du in till medlemsmöten, företagsbesök och föredragshållare och andra evenemang cirka en gång i månaden.