Kontakter​

Anita Åkesson

Ordförande /

Dipl. Uppfinnare, CAD/3D-print

anita@aakesson.com

0709-93 61 77

Michael Rausman

Vice Ordförande / Design, Marknadsföring

michael@svenskareklambyran.se 0706-24 63 95

Ilija Kljajic

Kassör

Christian Moe

Sekreterare/ Digitalisering,

christian@stcm.se

​070-597 12 20

​​Olle Lilliér

Ledamot / Skolkontakt

ollel@rekommenda.se

​Torkel Wadström 

Ledamot / Med. Doktor, Studentkontakt

torkelwadstrom@gmail.com

Ulf Soldeus,

Ledamot / Miljöteknik

privat@miljoinvast.com

Michael Rausman,

Senior Advisor /​Design, Marknadsföring

michael@fauntleroy.se

​Viktiga länkar

​Välkommen till Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg.

Syftet med vår förening är att främja innovationsklimatet och i synnerhet varje persons möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Verksamheten står på ideell grund, är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Svenska Uppfinnareföreningen grundades redan 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Detta är världens äldsta uppfinnarförening.

Vår förening i Helsingborg grundades 1984 och ingår i ett nätverk av cirka 30 uppfinnarföreningar i Sverige. Hos oss möter och stödjer uppfinnare och småföretagare varandra med kompetenslyft. Som medlem kan du få hjälp att förverkliga dina idéer och hjälp med olika instanser. Du får genom övriga medlemmar tillgång till rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.

Medlemskapet kostar 300 kr/år insättes på pg 74 81 24-5. 

Som medlem bjuds du in till medlemsmöten, företagsbesök och föredragshållare cirka en gång i månaden. 

Tycker du också att det är en god investering?

Välkommen med dina idéer