Hållbar design & miljöanpassad produktutveckling

Ett ett föredrag av Marie Nilsson, Öresund Strategy & Design

​​Den 20 mars (vecka 12). Mötestid kl. 18-20. Själva föreläsningen är 2 x 45 minuter.

Anmälan på SUF-riks hemsida

Föredragshållare är Marie Nilsson.

Marie Nilsson från Öresund Strategy & Design har lång erfarenhet av hållbar design och miljöanpassad produktutveckling. Hon har tidigare hållit föreläsningar på detta ämne hos RISE Research Institute of Sweden, Malmö Universitet, Högskolan i Halmstad, Cradlenet, Lunds universitet mfl.

Innehåll

Hållbarhet är mer relevant och viktigt än någonsin. Vår konsumtion av produkter genererar stora utsläpp som bidrar till klimatförändringar och miljöproblem. Hur kan vi tänka för att designa så hållbara produkter som möjligt?

​Som uppfinnare, produktutvecklare och designers har vi stor möjlighet att påverka hur produkter designas och tillverkas. Alla produkter kräver material, tillverkning, transporter och energi. För att rättfärdiga detta krävs att produkter bidrar med verkligt värde till sin användare och att de kan återanvändas, återtillverkas och återvinnas.

Föreläsningen spänner från det strategiska och långsiktiga, till konkreta riktlinjer i det kortare perspektivet. Ni får kunskap, insikt och medvetenhet om produkters hållbarhet, inspiration och idéer samt användbara checklistor.

Anmälan på SUF-riks hemsida

Hälsningar

Styrelsen
​Svenska Uppfinnareföreningen, Helsingborg