Kontakter​

Michael Rausman, Ordförande

michael@fauntleroy.se

0706-24 63 95

Gunnar Carlssson, 

Vice ordförande

​ngcidea@gmail.se

Anita Åkesson, Kassör

anita@se90.se

Dieter Eckhoff, Sekreterare

dieter@eckhoff.se

Paul Silfverswärd, 

Vice sekreterare

paul@silfversward.net

William Renco, Medlem &

Matrikelansvarig

william.renco@icloud.com

​Torkel Wadström

Donationsansvarig

torkel.wadstrom@med.lu.se

Ulf Soldeus, styrelseledamot

privat@miljoinvast.com

​Viktiga länkar

​Välkommen till Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg.

Syftet med vår förening är att främja innovationsklimatet och i synnerhet varje persons möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Verksamheten står på ideell grund, är allmännyttig och partipolitiskt obunden.

Svenska Uppfinnareföreningen grundades redan 1886 av den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Detta är världens äldsta uppfinnarförening.

Vår förening i Helsingborg grundades 1984 och ingår i ett nätverk av cirka 30 uppfinnarföreningar i Sverige. Hos oss möter och stödjer uppfinnare och småföretagare varandra med kompetenslyft. Som medlem kan du få hjälp att förverkliga dina idéer och hjälp med olika instanser. Du får genom övriga medlemmar tillgång till rådgivning, coachning, mentorer, problemlösning, förebilder och inspiration.

Medlemskapet kostar 200 kr/år insättes på pg 74 81 24-5. Som medlem bjuds du in till medlemsmöten, företagsbesök och föredragshållare cirka en gång i månaden. 

Tycker du också att det är en god investering?

Välkommen med dina idéer